SADRŽAJ - TOC

TALASOTERAPIJA I KLIMATSKI FAKTORI U ZDRAVSTVENOM TURIZMU REFERENTNI CENTAR ZA ZDRAVSTVENI TURIZAM I MEDICINSKI PROGRAMIRANI ODMOR MINISTARSTVA ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Reference Center for Health Tourism and Medically Programmed Vacation of the Ministry of Health of the Republic of Croatia

Suzy Ivančić-Vagaja, Marija Puharić-Harašlić, Viktor Peršić, Emil Bratović

SAŽETAK:

Poznato je da je prirodni ljekoviti čimbenik značajan u sklopu svega onoga što čini zdravstveni turizam. Ovdje se susrećemo sa složenim djelovanjem klime, zraka punog frtoncida eteričnih ulja, mirisa mora i ruže vjetrova, koja boravak pod Učkom čini iznimnim. Nova znanstvena istraživanja ukazuju na značenje tih prirodnih čimbenika. To je posebno ucinjeno u klimatologiji, talasologiji i aromaterapiji. Ideje prof Čedomila Plavšića, o ulozi talasoterapije klimatskih faktora, i danas su značajne za razvoj moderne talasoterapije i zdravstvenog turizma.

Ključne riječi: talasoterapija, zdravstveni turizam, prirodni ljekoviti čimbenici, aromaterapija

SUMMARY
:

It is known that natural healts factors are playng important role in the health tourism. There we are confronted with complex interaction of climatic condition, air full of phitoncides of etheric oils smell the sea and continuing blowing winds from the sea and from the mountain, making the stay under mountain Ucka extremely confortable. New scientific investigations are indicated the importance of these natural factors. This was particulary clear in climatology, thalasology and aromatherapy. The ideas of prof. cedomil Plavsic regarding the role of Thalassotherapy and climatic factors even to day are important for development of thalassotherapy and health tourism.

Key words: thalassotherapy, health tourism, natural health factors, aromatherapy

SADRŽAJ - TOC